TRIS - Tidig Rehabilitering I Samverkan

Om TRIS

Information om vår organisation och vårt utvecklingsarbete

TRIS-processen

Metodstöd för dig som arbetar med TRIS-processen

Dokumentbank

Styrande och stödjande dokument i TRIS-arbetet

Aktuellt

Nyheter och aktuella händelser

Privatperson

Läs mer om vad TRIS innebär för dig som privatperson

Kontakt

Kontaktuppgifter till TRIS-team och styrgrupper

Samverkan mellan Region Sörmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner