Kontakt

Kontaktuppgifter till medarbetare i TRIS

TRIS-organisationens delar utgörs av processägare och tillika TRIS Länsstyrgrupp, lokala styrgrupper och TRIS-team. I undermenynerna finner du aktuella kontaktuppgifter till representanter i TRIS-team och medlemmar i styrgrupper. 

För dig som privatperson

Om du som privatperson har frågor om TRIS ska du ta kontakt med din ordinarie handläggare hos myndigheterna alternativt din läkare eller annan behandlare på aktuell vårdcentral eller klinik.

Senast ändrad: 14 juni 2018