Lokala styrgrupper

De lokala samverkangrupperna i länet har bildat tre lokala styrgrupper för TRIS:

Lokala processledare

I länet finns även tre lokala processledare, en för varje länsdel, som stödjer de lokala styrgrupperna i deras arbete. Genom processledarna får teamen en snabb kontaktväg in till styrgrupperna. Kontaktuppgifterna till processledarna finns också under respektive lokal styrgrupp.

 

Senast ändrad: 03 januari 2018