Norra Sörmland

Lokal styrgrupp Norra Sörmland är en gemensam styrgrupp för Eskilstuna och Strängnäs.

Lokal processledare

Vedad Begovic

Representerar alla parter
Telefon: 076-823 52 00
e-post: Skyddad adress

Arbetsförmedlingen

Benny Berglöw

Sektionschef
Arbetsförmedlingen i Eskilstuna
e-post: Skyddad adress

Eskilstuna Kommun

Caroline Andersson

Enhetschef
Försörjningsstöd
e-post: Skyddad adress  

Strängnäs Kommun

Annica Westling

Verksamhetschef
Individ & Familjeomsorgen
e-post: Skyddad adress

Primärvård - Regionen

Birgitta Danielsson (Eskilstuna)

Verksamhetschef
Vårdcentralen Fröslunda
e-post: Skyddad adress

Anders Furuhammar (Strängnäs)

Verksamhetschef
Vårdcentralen Mariefred
e-post: Skyddad adress

Primärvård - privat vårdgivare

Peter Bjurling (Eskilstuna)

Verksamhetschef 
Vårdcentralen Smeden
e-post: Skyddad adress

Anders Furuhammar (Strängnäs)

Verksamhetschef
Vårdcentralen Mariefred
e-post: Skyddad adress

Psykiatri

Stina Roxlund 

Vårdenhetschef
Psykiatrisk mottagning Strängnäs
e-post: Skyddad adress

Senast ändrad: 13 augusti 2019