TRIS Länsstyrgrupp

Länsstyrgruppen ansvarar för den länsövergripande styrningen och den länsgemensamma modellen. I länsstyrgruppen finns representanter från alla parter.

Arbetsförmedlingen

Oleg Kosovic

Sektionschef
Arbetsförmedlingen i Strängnäs
e-post: Skyddad adress

Carolina Ferrari (Ersättare)

Sektionschef
Arbetsförmedlingen i Katrineholm
e-post: Skyddad adress

Försäkringskassan

Anna-Lena Johnsson

Lokalt samverkansansvarig
Försäkringskassan Sörmland
e-post: Skyddad adress

Erika Engdahl Wevel

Lokalt samverkansansvarig
Försäkringskassan Sörmland
e-post: Skyddad adress

Kommunerna i länet

Thure Morin

Eskilstuna kommun
Förvaltningschef
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
e-post: Skyddad adress

Annica Westling (Ersättare)

Strängnäs kommun
Verksamhetschef
Individ & Familjeomsorgen
e-post: Skyddad adress

Region Sörmland

Charlotte Demelew-Westerberg

Kvalitets- och verksamhetsutvecklingsstaben
Processledare Försäkringsmedicin
e-post: Skyddad adress

Karin Lövgren-Karlsson (Ersättare)

Kvalitets- och verksamhetsutvecklingsstaben
Samordnare Försäkringsmedicin
e-post: Skyddad adress

Maria Bolwig

Kvalitets- och verksamhetsutvecklingsstaben
Processledare Försäkringsmedicin
e-post: Skyddad adress

  

Senast ändrad: 04 januari 2019