Dialogdagar

De lokala styrgrupperna i västra och norra Sörmland bjuder en gång om året in sina TRIS-team till dialogdagar för att tillsammans prata om nuläget och utvecklingen framåt. Inför dialogdagarna besvarar teamen frågor gemensamt. Svaren ligger sedan till grund för samtalet med styrgruppen.

Dokumentation från dialogdagar 2017 finns under Relaterad information på denna sida.

 

 

Senast ändrad: 09 augusti 2018