Dokumentation

Vi vill hela tiden bli bättre på att sprida erfarenheter, tips och idéer i TRIS så att vi på det sättet kan hjälpas åt i vårt utvecklingsarbete. I undermenyerna till denna sida publicerar vi dokumentation i det syftet.

Du hittar här dokumentation gällande:

Grundutbildning TRIS

Interna metoddagar/nätverksträffar

Interna rutiner

Teamutveckling

TRIS-dagar

Senast ändrad: 18 juli 2018