Metoddagar och nätverksträffar

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassans och kommunernas socialtjänst arrangerar tillsammans med TRIS Länsstyrgrupp, länsgemensamma metoddagar för sina TRIS-representanter en gång per år. Dokumentationen från dessa dagar finns i undermenyerna till denna sida. Varje organisation har en egen undersida.

Landstingets nätverksträffar

Nätverksträffarna för sakkunniga läkare och rehabkoordinatorer arrangeras av landstinget tillsammans med den försäkringsmedicinska kommittén. Därför finns dokumentation från nätverksträffarna istället på landstingets intranät. Du kommer bara åt den om du är inloggad på en dator i landstinget.

Landstingets intranät - Nätverksträffar och utbildningar

 

Senast ändrad: 09 augusti 2017