Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen arrangerade redan 2013 sin första länsgemensam metoddag för sina TRIS-representanter. Dagen var mycket uppskattad och inspirerade också Försäkringskassan att anamma konceptet.

Konkreta resultat av Arbetsförmedlingens metoddagar är att man tagit fram länsgemensamma interna rutiner för TRIS samt har utsett metodansvariga för TRIS-processen på Arbetsförmedlingen.  

 

Metoddag TRIS den 16 september 2015

Presentation av processledare TRIS

Inbjudan med program

Senast ändrad: 30 december 2016