Försäkringskassan

Försäkringskassan har genomfört interna metoddagar sedan 2014. En gång per år arrangeras de tillsammans med TRIS Länsstyrgrupp. Därutöver följer man upp TRIS-arbetet vid andra handläggarträffar på kontoret.

Intern Metoddag 2016

Bild: Metodansvarig TRIS Tohve Nilsson och enhetschef Elinor Wigander på Försäkringskassans interna metoddag i september 2016.

Försäkringskassan genomförde sin interna metoddag den 16 september. Huvudansvariga för planering och genomförande var deras två metoddansvariga för TRIS, Tohve Nilsson och Angela Theander samt enhetschef Elinor Wigander och Camilla Wiig. 

Tohve och Angela hade tillsammans tagit fram förslag till lite mer utvecklade interna rutiner för TRIS som kan fungera som ett mer handfast stöd i TRIS-arbetet.

I övrigt många diskussioner kring TRIS ur Försäkringskassans interna perspektiv såsom hur man dokumenterar, återkopplar till individen, hur och när man som TRIS-representant informerar om interna förändringar och regelförändringat i sina TRIS-team, ersättare vid frånvaro etc.

Försäkringskassans egen utvärdering av dagen visade på positiv respons och de kommer att fortsätta med dessa dagar en gång per år. 

Bild: Handläggarnas utvärdering från dagen. 

Intern Metoddag 2015

För andra året i rad arrangerade Försäkringskassan med stöd av TRIS Länsstyrgrupp en intern metoddag TRIS. Bildspel från dagen samt programmet (finns i inbjudan) ser du nedan.

Bildsspel TRIS - Maria Bolwigs presentation

Inbjudan med program för TRIS-dag 2015

Sammanställning gruppdiskussioner

Metoddag TRIS 2014

Samverkansansvarig Mona Persson och enhetschef Elinor Wigander vid metoddag TRIS 2014Bild: Samverkansansvarig Mona Persson och enhetschef Elinor Wigander vid metoddag TRIS 2014

Den 29 augusti 2014 anordnade Försäkringskassan sin första interna metoddag TRIS. Dagen syftade till erfarenhetsutbyte samt att stärka utvecklingen av TRIS-modellen där vi arbetar så lika som möjligt över länet. Mycket tid ägnades åt gruppdiskussioner med frågeställningar kring effektivisering och vidareutveckling. Såväl handläggare/representanter, chefer, processledare samt TRIS Länsstyrgrupp hade när dagen var slut, med sig frågor att arbeta vidare med.

Metoddag TRIS på Försäkringskassan - Sammanställning av gruppdiskussioner

Senast ändrad: 02 januari 2017