Interna rutiner

Alla i TRIS ingående parter - Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstinget och kommunerna - ansvarar för att se till att det finns interna rutiner för TRIS-arbetet. Vi publicerar gärna dessa här för att sprida tips om hur de skulle kunna vara utformade.

Arbetsförmedlingen

Rutin TRIS - länsgemensam rutin för Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan Sörmland

Intern rutin - introduktion TRIS
Intern rutin - TRIS-processen

Landstinget Sörmland

Vårdenheternas interna rutiner finns på landstingets intranät. 

Socialtjänsten

Varje kommun har egna rutiner för TRIS. De vi har fått in finns publicerade nedan.

Intern rutin för socialtjänsten i Flen
Intern rutin för socialtjänsten i Katrineholm

 

Senast ändrad: 30 november 2017