Teamutveckling

Många TRIS-team genomfört årligen egna utvecklingsdagar. Deras dokumentation från dagarna publicerar vi här. Titta gärna på dessa för inspiration om ditt team planerar att genomföra en egen utvecklingsdag.

Mer information om ansökan, fakturering etc finner du på särskild undersida.

Dokumentationen presenteras i datumordning, d v s "senast först".

Reumatologkliniken 17 maj 2018

Vid utvecklingsdagen för Reumatologklinikens TRIS-team beskrev kliniken, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten arbetssätt, insatser och möjligheter inom den egna verksamheten och hur samverka ska se ut efter 1 oktober då Försäkringskassan kliver av TRIS.

Dokumentation från utvecklingsdag TRIS Reumatologkliniken

VC Vingåker 19 april 2018

VC Vingåkers TRIS-team genomförde en halv utvecklingsdag i april med fokus på "rätt insats, rätt ersättning, från rätt instans vid rätt tidpunkt" och en fortsatt god samverkan med individen i fokus.

Dokumentation från utvecklingsdag TRIS VC Vingåker

Psykiatrisk Öppenvårdsmottagning Flen 9-10 april

TRIS-teamet på Psykiatrisk Öppenvårdsmottagning i Flen träffades under två halvdagar i april för att diskutera verktyg och insatser hos ingående parter samt förbättringsmöjligheter i det gemensamma TRIS-arbetet.

Dokumentation från utvecklingsdagar TRIS Psykiatrisk öppenvårdspsykiatri Flen.

VC Linden 15 februari 2018

TRIS-teamet på VC Linden genomförde en utvecklingsdag i februari i år. Vi ser en positiv utveckling gällande TRIS-mötem, vårdplanering och fasta tider för avstämningsmöten.

Dokumentation från utvecklingsdag TRIS VC Linden

Vår Vårdcentral 5 oktober 2017

TRIS-teamet på Vår Vårdcentral följde upp sin sin planering från våren vid en utvecklingsdag i oktober. Arbetsförmedlingen informerade om sina insatser och resurser samt ny organisation.

Dokumentation från utvecklingsdag TRIS Vår Vårdcentral

VC Vingåker 7 september 2017

VC Vingåner genomförde i september sin andra utvecklingsdag för året. Positivt besked att Arbetsförmedlingen åter från hösten kommer bemanna TRIS-teamet samtliga tillfällen.

Dokumentation från utvecklingsdag TRIS VC Vingåker

VC Torshälla 24 augusti 2017

Den 24 augsuti följde TRIS-teamet på VC Torshälla upp resultatet av sin senaste utvecklingsdag i december och konstaterade att mycket har gått framåt. De bjöd även in processledaren för TRIS och processledaren för rehab- och sjukskrivningsprocessen i landstinget att delta vid ett vanligt TRIS-möte. I direkt anslutning fanns sedan tid avsatt för teamutveckling. Mycket positivt att som processledare få in inblick i det praktiska arbetet och kunna resonera kring utvecklingsfrågor med teamet.

Dokumentation från utvecklingsdag TRIS VC Torshälla

VC Nävertorp 26 april 2017

På Båsenberga träffades TRIS-teamet på VC Nävertorp för att utvädera sitt TRIS-arbete. På programmet fanns även information om sjukförsäkringen och Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag samt socialtjänstens insatser och aktiviteter.

Dokumentation från utvecklingsdag TRIS VC Nävertorp

Vår Vårdcentral 16 mars 2017

TRIS-teamet på Vår Vårdcentral i Katrineholm hade en utvecklingsdag i sitt team i mars. Fick bl a information från arbetsmarkandsenheten i Katrineholm och om Arbetsförmedlingens Etableringsuppdrag och hur arbetspsykologernas uppdrag och arbetssätt.

Dokumentation från utvecklingsdag TRIS Vår Vårdcentral

VC Vingåker 9 februari 2017

TRIS-teamet på VC Vingåker genomförde en utvecklingsdag i februari. I programmet gavs tid till information från lokala insatser och Arbetsförmedlingens specialister samt för diskussioner om det fortsatta arbetet i teamet.

Dokumentation från utvecklingsdag TRIS VC Vingåker

VC Malmköping 25 januari 2017

VC Malmköping genomförde en utvecklingsdag den TRIS 25 januari med förmiddag "hemma" på vårdcentralen och eftermiddag på Hotell Malmköping.

Dokumentation från utvecklingsdag TRIS VC Malmköping

VC Torshälla 15 december 2016 

VC Torshälla genomförde en teamutvecklingsdag på Bolinder Home Hotell den 15 december. Vi inväntar dokumentation men deras ansökan finns här.

Ansökan utvecklingsdag VC Torshälla

VC Smeden 13 september 2016

VC Smeden genomförde en utvecklingsdag för TRIS-teamet i september. Läs rehabkoordinatorns utförliga dokumentation från dagen för tips gällande program och relevanta frågor att diskutera.

Ansökan utvecklingsdag VC Smeden
Dokumentation från utvecklingsdag TRIS för VC Smeden

VC Linden 17 maj 2016

Inför en nystart för TRIS-teamet på VC Linden anordnade de en gemensam utvecklingsdag för att sätta ramarna för sitt fortsatta samverkansarbete. Några var också nya i teamet. Rehabkoordiator Sabina Bernhard har skrivit en sammanfattning från dagen.

Dokumentation från utvecklingsdag TRIS för VC Linden

VC Tunafors 28 januari 2016

Den 28 januari hade VC Tunafors en utvecklingsdag. Läs sammanställningen nedan för att se innehåll.

Dokumentation från utvecklingsdag TRIS för VC Tunafors

VC Centrum Flen 9 december 2015

Den 9 december 2016 anordnade TRIS-teamet på VC Centrum Flen en egen utvecklingsdag på Bolinder Munktell Hotell i Eskilstuna. Rehabkoordinator Anna Kajander har skrivit ett referat från dagen.

Dokumentation från utvecklingsdag VC Centrum Flen 9 december 2016

Psykiatrisk mottagning Flen 11 november 2015

Den 11 november var det dags för TRIS-teamet på Psykiatrisk mottagning i Flen att genomföra årets utvecklingsdag. Hela den psykiatriska mottagningen var där samt förstås även representanterna från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialtjänsten. Dokumentationen sammanställdes av rehabkoordinator Sandra Åhlin.

Dokumentation från utvecklingsdag TRIS för Psykiatrisk mottagning Flen.

VC Strängnäs den 30 september 2015

TRIS-teamet på vårdcentralen Strängnäs genomförde en egen utvecklingsdag, halvdag, den 30 september. Stort deltagande från vårdcentralen utöver de som ingår i TRIS-teamet. Se vidare deras minnesanteckningar från dagen som sammanställts av rehabkoordinator Susanne Carlsson.

Minnesanteckningar från VC Strängnäs utvecklingsdag.

VC Skiftinge i Eskilstuna 26 augusti 2015

TRIS-teamet på vårdcentralen Skiftinge genomförde sin utvecklingsdag, halvdag, den 30 september på Sundbyholms Slott i Eskilstuna. I dokumentationen som sammanställts av rehabkoordinator Fredrik Hvegholm finns såväl program som sammanfattning av diskussion och beslut.

Dokumentation från VC Skiftinges utvecklingsdag.

VC Malmköping 11 februari 2015

TRIS-teamet på vårdcentralen i Malmköping har sedan länge en tradition att genomföra egna utvecklingsdagar, nu senast den 11 februari 2015.  Läs gärna deras dokumentation från dagen för tips om innehåll vid er egen utvecklingsdag.

Dokumentation från VC Malmköpings teamutvecklingsdag.

VC Bagaregatan i Nyköping 9 december 2014

TRIS-teamet på VC Bagaregatan i Nyköping genomförde en egen utvecklingsdag på Stjärnholms slott den 9 december. Läs gärna protokollet från dagen. 

Protokoll från VC Bagaregatans utvecklingsdag

VC Tunafors i Eskilstuna 27 november 2014

TRIS-teamet på VC Tunafors i Eskilstuna genomför kontinuerligt egna utvecklingsdagar. Senast nu den 27 november. Se Rehabkoordinators Agneta Malmströms dokumentation från dagen samt även program och tillika den ansökan som ställdes till teamets lokala styrgrupp. 

Dokumentation från VC Tunarfors utvecklingsdag
Program/ansökan till den lokala styrgruppen

VC City i Eskilstuna 19 november 2014

TRIS-teamet på VC City i Eskilstuna anordnade en gemensam halv utvecklingsdag den 19 november. Se rehabkoordinator Susanne Borgerots dokumentation från dagens diskussionspunkter.

Dokumentation från VC Citys utvecklingsdag 

Medicinkliniken Katrineholm 12 november 2014

TRIS-teamet på Medicinkliniken, KSK, genomförde en utvecklingsdag den 12 november 2014. Se program och dokumentation från dagen nedan. 

Dokumentation från Medicinklinikens utvecklingsdag.
Program från Medicinklinikens utvecklingsdag.

Ortopedkliniken Eskilstuna och Katrineholm 6 november 2014

TRIS-teamen på Ortopedkliniken i Eskilstuna och Katrineholm genomförde en gemensam halv TRIS-dag den 6 november. Dagens diskussioner nedtecknades av rehabkoordinator Yvonne Clarstedt.

Dokumentation från Ortopedklinikernas utvecklingsdag

VC Nävertorp i Katrineholm 9 april 2014

TRIS-teamet på VC Nävertorp i Katrineholm har sedan tidigare en tradition av att planera och genomföra egna utvecklingsdagar tillsammans. Årets utvecklingsdag genomfördes den 9 april. Dagen innehöll såväl information från samverkande parter som utvecklingsdiskussioner i teamet och genomgång av tidigare handlingsplan. Se rehabkoordinator Kristina Gustavssons sammanfattning av dagen för tips och idéer om hur en utvecklingsdag kan läggas upp.

Dokumentation från utvecklingsdag för TRIS-teamet på VC Nävertorp

Vårdcentralen Flen 30 januari 2014

TRIS-teamet på vårdcentralen i Flen anordnade en egen TRIS- dag 31/1, halvdag 12.00-16.00. En dagordning skickades ut till alla berörda som skulle delta. De som medverkade var handläggare från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen i kommunen, alla läkare på Vårdcentralen, enhetschef, sjukgymnast, kurator samt arbetsterapeut/ rehabkoordinator. Rehabkoordinator Maria Hjalmar har skrivit en sammanfattning kring det som diskuterades och beslutade. Läs den gärna inför planering av egna utveckingsdagar för era team.

Dokumentation från TRIS-dag VC Flen 2014-01-30.

Senast ändrad: 20 juli 2018