TRIS-dagar

De lokala styrgrupperna norra och västra länsdelen arrangerar lokala TRIS-dagar för sina team en gång per år. Dagarna syftar till att ge inspiration, nya idéer men också möjlighet för teamen att dels dela med sig av sina erfarenheter och dels inom respektive team diskutera utveckling.

Dokumentation från TRIS-dagarna finns i dokumentbanken.

 

 

Senast ändrad: 18 juli 2018