Relaterad verksamhet

TRIS är en struktur för rehabiliteringssamverkan i Sörmland. Inga rehabiliteringsinsatser drivs inom TRIS utan de finns inom ordinarie verksamhet, rehabiliteringsprojekt eller annan samverkansstruktur. Vidare har landstinget och myndigheterna utvecklat andra nätverk eller samverkansstrukturer runt individer i behov av stöd. Viktigt är då att det finns tydliga vägar för kommunikation mellan personerna i respektive samverkansstruktur/nätverk. 

Vi ser att vissa verksamheter eller insatser implementeras, sprids inom länet och utvecklas till länsmodeller. Det innebär att individerna i Sörmland får ett mer likartat utbud av insatser och TRIS-teamen får mer likartade förutsättningar att stötta individen på vägen mot arbete.

Som en hjälp i TRIS-teamens arbete har vi valt att publicera kort information  om relaterade verksamheter här.

I undermenyn hittar du just nu mer information om:

Senast ändrad: 09 augusti 2018