Nätverket MISAM

MISAM står för Myndigheter I Samverkan och är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstinget (habiliteringen) och kommunen. MISAM finns i Eskilstuna och Strängnäs men utveckling pågår även i andra länsdelar. Arbetet inom MISAM är i stort organiserat som arbetet inom TRIS men målgruppen skiljer sig åt.

För vem?

MISAM finns till för individer, 16-29 år, med funktionsvariationer som har behov av extra stöd och vägledning genom nätverkets samverkan.

Syfte

Syftet med MISAM är att:

  • öka möjligheten för individen att få och kunna behålla ett arbete eller annan sysselsättning.
  • underlätta kontaktvägarna genom nätverket MISAM.

Nätverksträffar

Nätverket MISAM träffas en gång i månaden. I nätverket samverkar myndigheterna på individnivå utifrån individens egen frågeställning och behov.

Individens samtycke

Ett skriftligt samtycke krävs för att individens ärende/frågeställning ska kunna aktualiseras i MISAM. 

Samtyckesblankett för MISAM Eskilstuna respektive Strängnäs finns under relaterad information på denna sida. De finns även i mappen Nätverket MISAM i dokumentbanken.

Informationsmaterial

Foldrar om MISAM i Eskilstuna och Strängnäs finns under relaterad information på denna sida.

Kontakt

Vill du ha mer information om nätverket MISAM eller aktualisera individärenden, går det bra att ta kontakt enligt nedan. 

Ordförande Eskilstuna


Emma Larsson

Projektledare
Eskilstuna Kommun
Socialförvaltningen, Resursenheten Barn- och familj
Telefon: 070-167 20 02
e-post: Skyddad adress

Ordförande Strängnäs


Angelica Gustavsson

Sjuksköterska
Landstinget Sörmland
Habiliteringsverksamheten i Sörmland
Telefon: 016-10 56 35
e-post: Skyddad adress

Kontaktperson Strängnäs


Susanne Wetterholm

Kurator
Landstinget Sörmland
Habiliteringsverksamheten i Sörmland
Telefon 016-10 39 54
e-post: Skyddad adress

 

Senast ändrad: 09 augusti 2018