Skype-möten

I och med framtagandet av TRIS överenskommelse för 2018 beslutades att deltagande via telefon eller Skype är att betrakta som närvaro på ett TRIS-möte. Nedan beskrivs vilken teknisk lösning som kan användas.

Sekretess

Skype för företag är godkänt att använda ur sekretesshänseende. MEN personuppgifter och andra sekretesskyddade uppgifter får inte skrivas i chattfunktionen eller visas via funktionen dela skrivbord.

Ansluta till mötet

De tidigare tekniska problemen är lösta så nu kan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ansluta till Skype-mötet även när landstinget gör inbjudan. För att Arbetsförmedlingen gäller dock att de måste ansluta via webappen för att det ska fungera. Arbetsförmedlinge har tagit fram en skriftlig rutin för detta.  

Utrustning

De flesta berörda vårdenheter i landstinget har videokonferensutrusting i sina konferensrum. Det går ännu så länge inte att genomföra mötet där Skype kombineras med videolänk/videkonferens. Dels blir uppkopplingen inte säker och dels blir den tekniska kvalitén dålig. Vid Skypemöte behöver därför dator, webbkamera, mikrofon/högtalare ("puck") samt eventuell separat skärm användas.

Tips från Vårdcentralen Skiftinge

Nedan visar vi med bilder hur vårdcentralen Skiftinge gör för att få bra bild och ljud vid Skype-möte.

  • Två bärbara datorer används.
  • Anslutning till Skype-mötet görs via datorn vid kortändan av mötesbordet. Det är också webbkameran i den datorn som används.
  • Rehabkoordinatorn har en separat dator där journalanteckningar förs vid mötet. 
  • För bra ljud kopplas en mikrofon/högtalare till datorn ("puck").
  • En projektor används för att på storbild visa mötesdeltagare som ansluter via Skype. 

Visar datorernas placering vid Skype-möte

Bild: Två datorer används

Bilden visar placering dator med webbkamera vid Skype-möte

Bild: Placering av dator med webbkamera

Mikrofon högtalare kopplad till dator

Bild: Mikrofon/högtalare (puck) kopplas till en dator

Projektion på duk vid Skypemöte

Bild: Projektor används för att visa mötesdeltagare på storbild

 

Senast ändrad: 06 augusti 2018