Teamutveckling

Lokala styrgrupper för TRIS är de lokala samverkansgrupperna, LSG, eller av LSG utsedd grupp. Samordningsförbundet RAR stödjer den lokala samverkan finansiellt bl a genom den så kallade aktivitetspengen.  LSG tilldelas då av RAR medel varje år som ska användas till lokala samverkaninsatser. LSG kan välja att använda dessa medel till att finansiera exempelvis utvecklingsdagar för sina TRIS-team. Det som bekostas är vanligtvis lokal och mat. Arbetstiden står respektive organisation för.

Vem gör ansökan?

Rehabkoordinatorn ansvarar i egenskap av teamledare för att tillsammans med sitt team, planera för den gemensamma utvecklingsdagen och skicka in ansökan. 

Hur gör jag?

  1. Skriv en ansökan. Om ditt TRIS-team är intresserat av att genomföra en egen utvecklingsdag går det bra att ställa en ansökan om finansiering till er lokala styrgrupp. Ansökan görs på särskild ansökningsblankett som  finns på denna sida samt i dokumentbanken i mappen teamutveckling. Spara ner blanketten på din dator och fyll i aktuella uppgifter.
  2. Boka lokal och ta in kostnadsuppgifter, se nedan gällande faktureringsuppgifter.
  3. Mejla ansökan till den lokala processledaren som ansvarar för ditt område. De lokala processledarna fungerar som styrgruppernas förlängda arm, se kontaktuppgifter nedan.
  4. Efter utvecklingsdagen mejlar rehabkoordinatorn ett referat/minnesanteckningar från dagen till processledaren för TRIS, Maria Bolwig och till berörd lokal processledare. I referatet lyfts då de mest relevanta frågorna som diskuterades under dagen och även de frågor som TRIS-teamet beslutade om att arbeta vidare med.Referatet mejlas till berörd lokal processledare enligt kontaktuppgifter nedan. När referatet behandlats av styrgruppen publiceras det på TRIS webbplats.

Bokning och fakturering

Vid bokningen anges:

  • Faktureringsadressen, se nedan
  • Vad fakturan avser, ex. Utvecklingsdag TRIS VC Malmköping
  • Aktuell projektkod och kommunkod som ska anges på fakturan, se tabell

Faktureringsadress

Att: Ola Wiktorson
Samordningsförbundet RAR
611 84 Nyköping

Kommun Projektkod Kommunkod
Eskilstuna 4020 84
Flen 4020 82
Gnesta 4020 61
Katrineholm 4020 83
Nyköping 4020 80
Oxelösund 4020 81
Strängnäs 4020 86
Trosa 4020 88
Vingåker 4020 28

Kontaktuppgifter till lokala processledare

Lokal processledare i Norra Sörmland (Eskilstuna och Strängnäs)
Vedad Begovic
076-823 52 00
Skyddad adress

Lokal processledare i Västra Sörmland  (Flen och Katrineholm/Vingåker) Heléne Brandell
0703-33 44 47
Skyddad adress

Lokal processledare i Södra Sörmland (Gnesta, Nyköping, Oxelösund, Trosa)
Ida Malmborg
070-67 17 471
Skyddad adress

 

Senast ändrad: 18 juli 2018