TRIS webbplats

Denna webbplats är vår plattform för den länsgemensamma modellen. Den är uppbyggd för att kunna fungera som både metodstöd i arbetet med TRIS-processen och som en gemensam informationsbank. Webbplatsen är på så sätt ett led i en kvalitetssäkrad modell och process. Vi hoppas att den ska vara till hjälp i TRIS-arbetet.

Webbplatsen administreras av processledare Maria Bolwig.

 

Senast ändrad: 18 juli 2018