Grundutbildning TRIS

En gång per år anordnar TRIS Länsstyrgrupp och den Försäkringsmedicinska kommittén en utbildningsdag för nya rehabkoordinatorer och nya TRIS-representanter. Med "ny" avses att man arbetet ett år eller kortare i TRIS.

Utbildningen ingår som en modul i körkortsutbildningen för rehabkoordinatorer. Om du som rehabkoordinator är osäker på om du redan har gått denna modul går det bra att kontakta samordnare respektive processledare för rehab- och sjukskrivningsprocessen i landstinget, Karin Lövgren-Karlsson eller Charlotte Demelew-Westerberg.

I mån av plats är även andra medarbetare hos de ingående parterna välkomna.

Preliminärt innehåll

  • Funktion för koordinering i Hälso- och sjukvården. 
  • Vårdens, Försäkringskassans, socialtjänstens och Arbetsförmedlingens uppdrag inom rehabiliteringsområdet. Information om särskilda verktyg, insatser och arbetsmetoder som är relevanta för effektiv och tidig samverkan. 
  • TRIS-organisationen och de samverkande parternas uppdrag i TRIS. Vad innebär TRIS-processen och hur står den i relation till hela sjuk- och rehabiliteringsprocessen? Vad är ett TRIS-ärende och vad innebär samverkansbehov?

Utbildningstillfälle 2019

Nästa utbildningstillfälle är den 22 maj 2019, heldag. Plats för utbildningen är ej bestämd ännu.

Material från utbildningen

Material från utbildningstillfällena hittar du i Dokumentbanken under Grundutbildning TRIS.  

 

 

Senast ändrad: 21 januari 2019