TRIS-processen

TRIS-teamen arbetar utifrån TRIS-processen nedan. Den är indelad i fyra steg: Innan - Under - Efter - Avslut, där TRIS-mötet är utgångspunkten. Klicka i aktuell ruta eller i undermenyerna, för närmare beskrivning av varje steg .

Senast ändrad: 04 januari 2018