Avslut

Vad innebär avslut i TRIS?

Det sista steget i vår TRIS-process är avslut. När vi här talar om avslut så är det inte nödvändigttvis samma sak som att individen har återgått i arbete. Vi definierar det istället som att det ska finnas ett mål och en pågående planering. Det kan handla om att det finns en förankrad plan för upptrappning via deltidssjukskrivning, att individen deltar i åtgärder via kommunen eller Arbetsförmedlingen, har en pågående sysselsättning via arbetsterapi, deltar i arbetsträning på arbetsplatsen eller har ansökt om/beviljats sjukersättning. Givetvis handlar det också ofta om återgång i arbete.

Våga avsluta

Viktigt är dock att TRIS-teamen och ordinarie verksamhet arbetar strukturerat men planeringar och uppföljningar så att teamen kan avsluta ärenden i TRIS, samtidigt som individen får det fortsatta stödet den behöver. Det är nödvändigt så att det finns tid till att samverka kring nya individer som är i behov av samordnade insatser.

De vanligaste avslutsanledningarna i TRIS är:

  • Arbete/utbildning
  • Arbetssökande
  • Förberedande insats
  • Sjukersättning

 

Senast ändrad: 07 mars 2016