Avslut - så här arbetar vi

Bild: Fredrik Hvegholm, rehabkoordinator på Skiftinge Vårdcentral

Snabba med avslut

Vi avslutar de flesta ärenden i TRIS efter att det varit uppe på ett TRIS-möte. Vi följer därför inte upp så många ärenden i TRIS. Om det visar sig att en planering inte håller får det återaktualiseras och då blir det oftast ett avstämningsmöte.

Om vi inte hade TRIS

Om vi inte hade den struktur som TRIS ger skulle allt bli mer spretigt och den ena parten skulle inte veta vad den andra sa eller gjorde. Samarbetet skulle ta längre tid då TRIS ger en effektivitet i samordningen och det blir då även ett effektivt resursutnyttjande. TRIS ger dock inte nödvändigtvis kortare sjukskrivningar men individen får mer och bättre insatser, mår bättre och det blir en bättre stabilitet och hållbarhet

Senast ändrad: 09 augusti 2018