Efter

Planering och samordnade insatser

Återkoppling och planering med individen

Med steget efter avses det som händer efter TRIS-mötet. Steget börjar med en återkoppling från mötet till individen. Vem som gör den återkopplingen och fortsätter planeringen tillsammans med indivden, bestäms vid TRIS-mötet. Oftast är det den part som har lyft in individens ärende i TRIS som också återkopplar.

Behöver vi träffas tillsammans med individen?

Ganska vanligt är att det finns ett behov av att träffas flera parter tillsammans med individen för att få en bättre och mer heltäckande bild och utifrån det göra upp en planering av den fortsatta rehabiliteringen. Inom samverkan finns det då olika mötesformer att använda sig av.

De vanligaste mötesformerna förtydligas på denna undersida. 

 

Senast ändrad: 27 december 2016