Efter - så här arbetar vi

Bild: Therese Karlsson, Rehabkoordinator på Psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset.

Återkoppling

Individen känner väl till att en fråga ska upp på ett TRIS-möte. Återkopplar till individen gör oftast den part som har lyft in frågeställningen till TRIS. Vad planeringen blir varierar förstås. Ibland kan det exempelvis vara så att en handläggare har träffat en individ som efterfrågar samtalsstöd från mottagningen. Om rätt behandlare från vården då finns med på TRIS-mötet kan saken klaras av direkt där. I annat fall tar jag med mig frågan till aktuell behandlingskonferens så återkopplar jag sedan via nästkommande TRIS-möte till berörd handläggare eller så tar kontakt direkt med individen. Det beror på vad som är bäst från fall till fall.

Avstämningsmöte

Vi har inte fasta tider för avstämningsmöte då det är så tight med läkartider. Väntetiden hos oss för ett avstämningsmöte är 14 dagar till en månad. Man kan till TRIS-mötet lyfta in önskemål om avstämningsmöte som sedan bokas direkt via läkare, mottagningssköterska eller via mig.

Ibland är jag med på avstämningsmöten i egenskap av rehabkoordinator/coach. Det är vid tillfällen då det finns behov av stöd kring rehabiliteringen och oftast när det finns en arbetsgivare. Det är sällan jag gör arbetsplatsbesök men jag tar vid behov direktkontakt med arbetsgivare och så träffar jag individen på kliniken.

 

Senast ändrad: 09 augusti 2018