Efter - så här arbetar vi

Bild: Fredrik Hvegholm, rehabkoordinator på Skiftinge Vårdcentral

Återkoppling till individen

Den person som innan TRIS-mötet hade dialogen med patienten ansvarar för återkopplingen efter mötet. Vi har också blivit mycket bättre på en snabb återkoppling. Vi utgår generellt från att den som på TRIS-mötet fick ansvar för att fortsätta planeringen med individen tar det ansvaret och att det flyter på. Jag sätter därför inte upp så många ärenden för uppföljning på TRIS-möten längre fram.

Avstämningsmöten

Alla läkare har fasta tider för avstämningsmöten 11-12 på onsdagar och mötet bokas av mig. Aktuella behandlare är också med på avstämningsmötet. Tiderna för avstämningsmöten kan också bokas för utfärdande av läkarutlåtanden men ett avstämningsmöte går alltid först.

Jag som rehabkoordinator kan vara med på avstämningsmöten om en behandlare eller någon annan ber om det. Jag kan exempelvis hoppa in om läkaren skulle vara borta så att mötet ändå snabbt blir av. Ibland deltar jag också i egenskap av behandlare/sjukgymnast. Ibland kan det vara bra att jag deltar i egenskap av rehabkoordinator, som sammanhållande eller stöd. Jag har dock valt att lägga den tid jag har för uppdraget på att utveckla bra strukturer och rutiner och inte på patientkontakten. Kanske skulle jag behöva bli bättre på det?

Senast ändrad: 09 augusti 2018