Under - så här arbetar vi

Bild: Therese Karlsson, Rehabkoordinator på Psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset.

Representanter i TRIS-teamet

På TRIS-mötet deltar från vården jag som rehabkoordinator, en arbetsterapeut, kurator och sjukskrivande läkare. Vi har ingen sakkunnig läkare på psykiatriska kliniken i Eskilstuna och Strängnäs. Försäkringskassan och socialtjänsten har en representant var och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna har nu två. Vi har haft turen att det i stort har varit samma representanter i TRIS-teamet under lång tid så vi har lärt känna varandra. Vi är verkligen ett team och kollegor även om vi kommer från olika organisationer.

Vi har ett öppet klimat och tar kontinuerligt upp det som inte fungerar. Innan terminsavslut gör vi även en avstämning gällande tider, upplägg etc. Om vi stöter på problem där vi behöver stöd av styrgruppen så har vi alla i teamet direktlänk in dit.

Mötestider och lokal

Vi har TRIS-möten i Eskilstuna på tisdagar (två timmar) och torsdagar (1 timme) den ena veckan och på fredagar i Strängnäs (1,5 timmar) den andra veckan. Vi har fasta mötestider med alla läkare, även hyrläkare. Det finns sju fasta läkare och tre hyrläkare och hyrläkarna är väldigt aktiva i TRIS. Trettio minuter per läkare är avsatt och på den tiden hinner vi med max 8-10 ärenden. Vi har även en fast möteslokal som bokas i förväg. Om få ärenden har anmälts kan jag besluta att dessa ärenden istället tas upp på nästkommande TRIS-möte med läkaren. Ibland kan vi då justera efterföljande läkares tid så att det inte blir någon spilltid. Mandatet att besluta om dessa saker har jag nog tagit på eget initiativ men med ett uttalat stöd från chefen.

Mötesstruktur

Jag leder TRIS-mötet och mötet hålls utifrån ärendelistan och anmäld frågeställning. Vi följer strukturen i mallen checklista för TRIS-mötet men den används inte för dokumentation. En del har med sig kopia på samtycket, i annat fall redovisas datum för inhämtande, vem som tagit in det och var originalet finns.

Individen är väl införstådd med att ärendet ska diskuteras på TRIS-mötet. Vi har inga långa ärendediskussioner utan det handlar om att göra en kartläggning av alternativ och att en part sedan får bollen att fortsätta planeringen med individen.

Vid behov så beslutar vi om att ett ärende ska följas upp efter en viss tid. Då är det jag som ansvarar för att bevaka det. Många gånger så beslutar vi dock att ärendet ska avslutas i TRIS här och nu. Vid behov får man sedan på nytt lyfta in det TRIS, exempelvis om en planering inte håller. Det är viktigt att man har ett bra system där så att man inte i onödan följer ärenden på TRIS-möten när det finns en pågående planering som fortlöper. Det måste finnas tid och resurser till nya individer som behöver stöd via TRIS.

Frånvaro

Vi håller TRIS-möten utan läkare ibland ex. vid sjukdom och tycker att många frågor kan lösas ändå i teamet. Läkaren har ofta hunnit se över frågeställningen innan och återkopplat till mig. Om det kommer upp specifika frågor till en part som inte är med på TRIS-mötet så tar jag med mig den frågan till rätt person som sedan vid nästkommande möte får svara. Ibland kan det ju också lösas direkt i kontakten med mig på TRIS-mötet.

När någon i TRIS-teamet inte kan delta på mötet meddelar de mig. Vid planerad frånvaro kan ibland Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen täcka upp med vikarie. Vi kan också ta upp ärendet trots att en part saknas, då kan jag ringa istället innan eller efter mötet. När jag är borta så håller kuratorn eller arbetsterapeuten i TRIS-mötet och ordnar även med dokumentation. Men det förutsätter att jag har haft möjlighet att skicka ut ärendelistorna innan. I annat fall får mötet ställas in då det inte finns någon som kan hela administrationen. Alla i teamet vet dock att det finns andra vägar då in till mottagningen – kurator och arbetsterapeut. 

 

Senast ändrad: 09 augusti 2018