Under - så här arbetar vi

Bild: Fredrik Hvegholm, rehabkoordinator på Skiftinge Vårdcentral

TRIS-mötet

Vi har TRIS-möte två timmar varannan vecka onsdag d v s den vecka som vi inte har vårdplaneringsmöte. Ärendelista skickar jag ut fredagen innan så att alla hinner läsa in sig på aktuella ärenden – ja, även läkarna läser in sig och så har jag med datorn om vi behöver kompletterande information.

Tiden för TRIS-mötet räcker idag efter att vi förlängde mötestiden med 30 minuter. Vi hinner med ca 12 ärenden per timme. Till skillnad från vårdplaneringsmötet så deltar sakkunnig läkare här endast vid egna patientärenden. Hela TRIS-teamet som består av rehab-koordinator, sjukgymnast, psykoterapeut, kurator, arbetsterapeut samt representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialtjänsten, finns med under hela mötestiden. Alla läkare har en timme avsatt för TRIS-möte och kommer enligt ett drop-in-system som i verkligheten innebär att flera läkare ofta sitter med och lyssnar på andras patientärenden vilket ger ett lärande.

Jag leder TRIS-mötet men jag tycker att diskussionen ska vara mellan berörda – behandlare och representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten. Mitt ledarskap anpassar jag utifrån hur gruppen ser ut; om många är nya får jag stötta upp mer då det annars är lätt att det blir lite för passivt.

Vi arbetar med tydliga frågeställningar så vi vet vad som ska besvaras, här har vi blivit bättre. Strukturen för mötet följer också den framtagna mallen och jag tycker att det är ett bra sätt att arbeta.

Önskar mer ifrågasättande

Överlag så tycker jag att handläggarna skulle kunna bli tuffare och sätta ner foten mer, vara mer ifrågasättande så att det blir en diskussion. Handläggaren från Försäkringskassan har här t ex tagit upp att nästan alla patienter sjukskrivs på heltid från början och undrat vad det beror på och om det givet är rätt. Jag vill se mer av sådana frågor.

Ersättare vid frånvaro

Vi har inte haft så mycket frånvaro på TRIS-mötet men jag är tveksam till att systemet med ersättare vid planerad frånvaro fungerar. Om jag är borta så brukar vår arbetsterapeut hoppa in.

Kontinuerlig utvärdering

Det har fungerat bra för oss att få in ett fungerande arbetssätt med fasta tider och rutiner och att alla har koll på hur vi ska arbeta. Vi har nu också infört en utvärdering i slutet på varje termin för att se om något behöver förändras så att det blir ännu bättre.

Senast ändrad: 09 augusti 2018